Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
13 Kobbel Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 13 Kobbel Å Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er karakteriseret ved at være et morænelandskab. Jordtypen er overvejende humusjord, men også sandblandet lerjord og lerblandet sandjord.

Foto/Illustration/Kort


Terræn

Store dele af området er overvejende fladt omgivet at et stigende terræn mod nord og nordøst. Mod vest og område 14 Torslunde er terrænet præget af markante hatbakker.


Vandelementer

Området gennemskæres af flere åer, Regstrup Å, Tuse Å og Kobbel Å. Der ud over er området præget af store moseområder, primært i den sydlige del af området. Mange af moseområderne er tilgroede. Ved Løvenborg slot er der etableret et stort vådområde.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk