Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
12 Torslunde Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 12 Torslunde Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Områdets sammensathed opstår idet den nordlige del i væsentlig grad er præget af de markante terrænformer. I den resterende del af området er det især skalaen, der er karaktergivende set i forhold til de omkringliggende områder. Området opleves visuelt middel roligt, der en en vis påvirkning af tilstedeværelsen af højspændingsledninger.

Rumlig analyse


Helheder og enkeltelementer

Geologi
Det markante landskab omkring hatbakkerne vest for Kundby. Hatbakkerne er meget synlige i landskabet til trods for, at flere af dem er bevoksede. Mest markant er bakken med Kundby Kirke.

Natur og Skovarealer
Området er i bemærkelsesværdig grad fri for baåde natur og skovarealer.

Kulturhistoriske helheder
Kundby kirke troner på toppen af en hatbakke, og den kan derfor ses fra store dele af den vestlige del af kommunen. I områdets sydvestlige hjørne ligger en  husmandsbebyggelse omkring en bakke. 

Særlige rumlige og visuelle forhold
Området er meget åbent og synes større, da grænserne til naboområderne er diffuse. Fra Bjergbyvej er er udsigt over Kundby Mose og Bjergby Enge.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Som følge af tilstedeværelsen af en transformerstation i områdets nordvestlige del er området i nogen grad påvirket af de mange højspændingsledninger. I den sydlige del af området er enkelte vindmøller beliggende.

Byudvikling
Der er sket en udbygning af Kundby mod syd ud i området. På grund af de særlige geologiske forhold kan der af landskabelige grunde ikke ske udbygning af Kundby mod vest.


Kundby kirke og landskabet omkring.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk