Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
12 Torslunde Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 12 Torslunde Landskabsvurdering

Styrke

Landskabets autenticitet er bibeholdt p√• trods af de mange h√łjsp√¶ndingsledninger i omr√•det. Omr√•det er karakteriseret ved at have en spredt bebyggelsesstruktur og relativt f√• bevoksninger. Det smukke landskab med hatbakkerne vest for Kundby er unikt i Holb√¶k Kommune.


Tilstand

Der er relativt mange tekniske anl√¶g i omr√•det, p√• trods af dette fremst√•r landskabet dog autentisk. Is√¶r den nordlige del er pr√¶get af disse anl√¶g i form af h√łjsp√¶ndingsledninger. De tekniske anl√¶g modsvares af et terr√¶n med karakteristiske hatbakkeformationer, hvilket er medvirkende til, at h√łjsp√¶ndingsledningerne opleves mindre dominerende end de egentlig er. Der ses en begyndende tendens til st√łrre landbrug og landbrugsbygninger i omr√•det.


Sårbarhed

Hatbakkerne og landskabet omkring b√łr bevares og styrkes da det er unikt i Holb√¶k Kommune. Da der allerede er en stor koncentration af tekniske anl√¶g i den nordlige del af omr√•det vurderes det,¬†at denne del af omr√•det er relativt s√•rbar over for etablering af nye tekniske anl√¶g. Den begyndende tendens til st√łrre landbrugsenheder udg√łr ikke en trussel mod omr√•dets karakter. Etablering af st√łrre landbrugsbygninger b√łr ske i respekt for landskabets karakter. Is√¶r omr√•dets sydlige del vil kunne b√¶re tilstedev√¶relsen af st√łrre landbrugsbygninger.¬†Bebyggelsesstrukturen med spredt bebyggelse i et √•bent landskab b√łr bevares. Kundby ligger som omr√•dets prim√¶re landsby smukt i landskabet ved hatbakkerne. Der b√łr ikke ske byudvikling og udviddelse af Kundbys areal, huludfyldninger og udvikling indenfor den eksisterende by kan forekomme.


Særlige landskabelige forhold

Mellem Kundby og Torslunde er et s√¶rligt karakteristisk landskab med hatbakker og spredt bebyggelse i landbrugslandet mellem bakkerne. St√łrstedelen af omr√•dets beplantning best√•r af sm√•plantninger, som er lokaliseret p√• hatbakkerne. Syd for hatbakkerne √•bner landskabet sig og der er en vid udsigt over et klassisk landbrugslandskab.


Bakket terræn, landbrug og jyderupsenderen udenfor området.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk