Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
12 Torslunde Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 12 Torslunde Landskabsvurdering

Styrke

Landskabets autenticitet er bibeholdt på trods af de mange højspændingsledninger i området. Området er karakteriseret ved at have en spredt bebyggelsesstruktur og relativt få bevoksninger. Det smukke landskab med hatbakkerne vest for Kundby er unikt i Holbæk Kommune.


Tilstand

Der er relativt mange tekniske anlæg i området, på trods af dette fremstår landskabet dog autentisk. Især den nordlige del er præget af disse anlæg i form af højspændingsledninger. De tekniske anlæg modsvares af et terræn med karakteristiske hatbakkeformationer, hvilket er medvirkende til, at højspændingsledningerne opleves mindre dominerende end de egentlig er. Der ses en begyndende tendens til større landbrug og landbrugsbygninger i området.


Sårbarhed

Hatbakkerne og landskabet omkring bør bevares og styrkes da det er unikt i Holbæk Kommune. Da der allerede er en stor koncentration af tekniske anlæg i den nordlige del af området vurderes det, at denne del af området er relativt sårbar over for etablering af nye tekniske anlæg. Den begyndende tendens til større landbrugsenheder udgør ikke en trussel mod områdets karakter. Etablering af større landbrugsbygninger bør ske i respekt for landskabets karakter. Især områdets sydlige del vil kunne bære tilstedeværelsen af større landbrugsbygninger. Bebyggelsesstrukturen med spredt bebyggelse i et åbent landskab bør bevares. Kundby ligger som områdets primære landsby smukt i landskabet ved hatbakkerne. Der bør ikke ske byudvikling og udviddelse af Kundbys areal, huludfyldninger og udvikling indenfor den eksisterende by kan forekomme.


Særlige landskabelige forhold

Mellem Kundby og Torslunde er et særligt karakteristisk landskab med hatbakker og spredt bebyggelse i landbrugslandet mellem bakkerne. Størstedelen af områdets beplantning består af småplantninger, som er lokaliseret på hatbakkerne. Syd for hatbakkerne åbner landskabet sig og der er en vid udsigt over et klassisk landbrugslandskab.


Bakket terræn, landbrug og jyderupsenderen udenfor området.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk