Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
12 Torslunde Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 12 Torslunde Kulturgeografi

Dyrkningsform

Landbrugsområde med små til mellemstore markstrukturer. Der er enkelte store gårde og der er generet en tendens til stordrift i området. Der ud over findes flere hobbylandbrug i området.


Åbent landsbugslandskab.


Bebyggelse

Landsbyen Kundby er beliggende i området, der generelt er præget af flere mindre gårde og enkelte huse, som ligger spredt i landskabet. Der er enkelte huse langs Landevejen samt husmandsbebyggelser ved Bjergby.


Kundby og de omgivende marker.


Beplantning

Beplantningen består primært at få småplantninger i et ellers åbent landbrugslandskab. Størstedelen af småplantningerne er lokaliseret i områdets nordlige del på og omkring hatbakkerne, der fremtræder som markante landskabselementer.


Beplantningen er koncentrreret på hatbakkerne.


Kulturhistoriske helheder

Kundby kirke ligger som et markant element i landskabet og ses fra lang afstand. Der ud over ses der ikke kulturhistoriske helehder i området.


Kundby Kirke.


Tekniske anlæg

Der ses mange højspændingsledninger i området, de fleste løber fra transformerstationen ved Katrinedal i den nordlige del af området. Højspændingsledningerne dominerer ikke området visuelt. I den sydlige del af området findes to vindmøller og der ud over ses enkelte store staldbygninger i området.


Højspændingsledninger ved Kundby.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk