Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
12 Torslunde
12 Torslunde Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 12 Torslunde

Strategi

Målsætning
Omr√•det b√łr bevares som et relativt √•bent landbrugsland i et geologisk unikt omr√•de for Holb√¶k Kommune. Kundby kirke ses vidt omkring og fungerer som orienteringpunkt i denne del af kommunen. Kirkens beliggenhed h√łjt og relativt frit i landksbet b√łr bevares og styrkes.

Anbefalinger
Bebyggelsesstrukturen med spredt bebyggelse i et √•bent landskab b√łr bevares. Kundby b√łr bevares som landsby og der b√łr ikke ske en udviddelse af byens areal, dog kan huludfyldninger indenfor den eksisterende by forekomme. Det karakteristiske landskab, is√¶r i delomr√•de 12.01, med hatbakker b√łr bevares og styrkes, dermed vurderes det, at der ikke b√łr rejses skov, som sl√łrer de geologiske formationer i landskabet.¬†Den begyndende tendens til st√łrre landbrugsbygninger udg√łr ikke en trussel mod omr√•dets karakter. Is√¶r den sydlige del af omr√•det, udover i delomr√•de 12.01 kan b√¶re etablering af st√łrre staldbygninger. Der er som f√łlge af transformerstationens beliggenhed i omr√•det mange h√łjsp√¶ndingsledninger. Der b√łr ikke tilf√łres andre former for tekniske anl√¶g s√• som vindm√łller, da det vil sl√łre og forringe omr√•dets karakter.


Kundby kirke og området omkring.


Landskabskarakter

Karkatergivende landskabselementer
I den nordlige del af omr√•det er karakteriseret ved et ensartet og markant landskab omkring hatbakkerne √łst for Kundby. Det ydre omr√•der mod syd og vest flader ud.¬†Landbrugsstrukturen er lille-mellemstor, dog anes en begyndende tendens i retning af af st√łrre landbrugsenheder.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Omr√•dets nordlige del er i h√łj grad pr√¶get af de markante terr√¶nformer og Kundby kirke ligger som et markant element h√łjt i landskabet. I den nordvestlige del af omr√•det ved Katrinedal er en transformerstation beliggende, denne dominerer omr√•det visuelt.¬†Landskabet fremst√•r og opleves intakt p√• trods af de tekniske anl√¶g.

Afgrænsning
Omr√•det opleves i nogen grad som sammensat, hvilket ogs√• har betydning for afgr√¶nsningen, hvor elementer som terr√¶n og skala er bestemmende. I nord mod omr√•de 11 Gislinge sker et markant skift til at mere b√łlget-fladt terr√¶n. Mod omr√•de 13 Kobbel √Ö i √łst er det is√¶r overgangen til et storskala herrreg√•rds og moselandskab der er afg√łrende. Afgr√¶nsningen mod omr√•de 17 Stigs Bjergby i syd og omr√•de 10 Gudmandstrup i vest defineres et af skift til st√łrre skala i form af st√łrre landbrugsenheder og et mere b√łlget terr√¶n.

N√łglekarakteristika
Terr√¶n, hatbakker, tekniske anl√¶g, begyndende tendens til st√łrre landbrug og landbrugsbygninger.


Beliggenhed

Omr√•det er beliggende √łst for Svinninge, ca. 13 km vest for Holb√¶k by. Omr√•det gr√¶nser op til omr√•derne 11 Gislinge, 13 Kobbel √Ö, 17 Stigs Bjergby og 10 Gudmandstrup.¬†

Området har en udstrækning på ca. 13 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Terr√¶nets s√¶regenhed og skalaen, som er mindre end i de tilst√łdende omr√•der.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk