Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
11 Gislinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 11 Gislinge Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området opleves generelt stille, med undtagelse af nærområderne ved veje og jernbane. På sigt vil den østlige del af området i højere grad være præget af støj som følge af forlængelsen af rute 21.

Der er en åben afgrænsning mod de tilstødende områder, som i store træk også anvendes til landbrugsdrift. Området har karakter af at være sammensat, i den form, at der er mange af de samme elementer som f.eks. landsbyer og mellemstore gårde, samtidig er der en dominerende landbrugsstruktur i området.

'


Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske helheder
Landkanalen og lammefjordsengene udgør en kulturhistorisk helhed idet Landkanalen er etableret i forbindelse med tørlægningen af lammefjorden (i perioden 1873-1943). Landkanalen løber rundt om Lammefjorden i havniveau og markerer der med den gamle kyststrækning.

Særligt samspil mellem kultur ognatur
Især i den nordlige del af området er det tydeligt, at gårdene er placeret på naturens præmisser og er derfor lokaliseret i det højere terræn syd for engarealerne.

Markante udsigter og elementer
Landskabet er generelt nemt at overskue og man kan de fleste steder se langt. Der er især markante udsigter mod hatbakkerne syd for området beliggende i område 12 Torslunde og mod nord over engarealerne og Lammefjorden.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
De store DLG siloer øst for Gislinge kan ses på lang afstand. Ligeså er der en væsentlig visuel påvirkning af vindmøllerne nord for området  i område nr. 8 Lammefjorden. Jernbanen, Landevejen og Adelers Alle påvirker ikke området i væsentlig grad.


Landkanalen ved Sandby bro.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk