Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
11 Gislinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 11 Gislinge Naturgeografi

Geologi og jordbund

Geologiske set er der to fremherskende landskabstyper. Størstedelen af området består af moræne og hele den nordlige strækning med engarealer langs Landkanalen består af marint forland. De fremherskende jordtyper er sandblandet lerjord og lerblandet sandjord.

Foto/Illustration/Kort


Terræn

Området er karakteriseret ved at være svagt bølget-fladt, nogen steder mere fladt end bølget. Der er en moderat kompleksitet i terrænet.


Et åbent, relativt fladt landskab.


Vandelementer

Gislinge Å, der løber øst for Gislinge er områdets største vandelement, som dog ikke er specielt markant i landskabet. Der findes flere vådområder, dræningskanaler og moseområder i den nordlige del af området i tilknytning til Lammefjordsengene. Den nordlige grænse løbes langs Landkanalen, den ca. 16 meter brede kanal, der er medvirkende til at holde Lammefjorden tør.


Landkanalen og broen ved Sandby.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk