Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
11 Gislinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 11 Gislinge Landskabsvurdering

Styrke

Omr√•det domineres af en klassisk landbrugsstruktur med sm√•-mellemstore g√•rde, omr√•det fremst√•r desuden sammensat, i kraft af at¬†de enkelte elementer optr√¶der mange gange. Den dominerende struktur og specielle form for sammensathed bevirker, at omr√•det har en vis robusthed. Det vil derfor v√¶re muligt at indplacere nye elementer som st√łrre staldbygninger i omr√•det, dog skal det ske under hensyntagen til den sammenh√¶ng og visuelle ro, der er i omr√•det.¬†


Tilstand

Landskabet fremst√•r relativt up√•virket, og udskiftningstidens strukturer ses stadig tydeligt i landskabet. De st√łrste p√•virkninger gennem tiden har v√¶ret etablering af Landkanalen og jernbanen, sidstn√¶vnte har betydet, at Gislinge har udviklet sig som stationsby.¬†


Sårbarhed

Omr√•dets √•benhed er karakteristisk og b√łr bevares, omr√•det vurderes til at v√¶re relativt robust overfor nye elementer. Der en v√¶sentlig¬†visuel p√•virkning af elementer, som er beliggende udenfor omr√•det, derfor vurderes det, at omr√•det i nogen grad er s√•rbart overfor etablering af st√łrre tekniske anl√¶g s√• som vindm√łller.¬†

Omkring Gislinge, Hagested, M√•rs√ł og ved gr√¶nsen til Svinninge vurderes det, at der kan ske en form for byudvikling, uden det har v√¶sentlig betydning for oplevelsen af omr√•det som helhed. ¬†De b√¶rende elementer som landbrugsstrukturen og de levende hegn b√łr bevares og ikke sl√łres ved etablering af nye anl√¶g og ved byudvikling.

I landskabet mellem Hagested, M√•rs√ł og Ny Hagested er der p√•begyndt en forl√¶ngelse af rute 21 fra Tuse mod nord. Mortortrafikvejen forventes f√¶rdig i 2013. Dette vil i v√¶sentlig grad p√•virke omr√•dets √łstligste del, og denne del af omr√•det ses som v√¶rende m√¶ttet i forhold til p√•virkningen af st√łrre tekniske anl√¶g.


Marker og spredt beplantning, vindm√łllerne i Lammefjorden dominerer visuelt.


Særlige landskabelige forhold

Lammefjordsengene
Gr√¶nsende op til Lammefjorden ligger lammefjordsengene, som et ubebygget landskabelement, der mange steder anvendes til landbrugsdrift. Omr√•det b√łr bevares i sin nuv√¶rende form uden bebyggelse og andre anl√¶g. Lammefjordsengene og omr√•det som helhed afgr√¶nses mod nord af Landkanalen, der blev etableret i forbindelse med t√łrl√¶gningen af lammefjorden.

Landsbyer og mindre bysamfund
Der er relativt mange landsbyer og mindre bysamfund i omr√•det. Is√¶r omkring Sandby, vest for Gislinge ses den klassiske struktur fra stjerneudskiftningen, selve landsbyen har tillige en velbevaret landsbystruktur. Sandby vil kunne t√•le enkelte huludfyldninger, men egentlig byudvilking b√łr ikke finde sted. Gislinge ligger som den eneste st√łrre by centralt i omr√•det.¬†


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk