Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
11 Gislinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 11 Gislinge Kulturgeografi

Dyrkningsform

Der er intensiv landbrugsdrift i størstedelen af området, også store dele af engarealerne mod nord er opdyrkede. Enkelte steder forekommer halvkultur/natur i forbindelse med engene.


Landbrugslandskab og spredt beplantning


Bebyggelse

Området er karakteriseret ved, at der forekommer flere forskellige bebygelsesstrukturer. Der er flere mindre landsbyer omkring i området. Centralt i området er stationsbyen Gislinge beliggende, som er det eneste lidt større bysamfund. Mellem landsbyer og byer er hele størstedelen af området præget af enkelt liggende gårde. Øst for Svinninge er store siloer beliggende, de er et markant element, der ses i hele området. Den nordlige del af området er karakteriseret ved at være fri for bebyggelse.

Ved landskabets møde med Svinninge og Gislinge opstår egentlige byfronter.


Større landbrugsbygninger ved Gislinge.


Beplantning

Der findes ingen større skovområder, men enkelte småplantninger spredt i området. Området fremstår generelt meget åbent på trods af de mange levende hegn. Man kan de fleste steder se vidt omkring.


Beplantning i det åbne landskab.


Kulturhistoriske helheder

Det væsentligste kulturhistoriske element er Gislinge kirke, der kan ses på lang afstand. Også Kundby kirke, som er beliggende i område 12 Torslunde præger dette område visuelt pga. sin beliggenhed højt i terrænet.

Foto/illustration/Kort


Tekniske anlæg

Området er gennemskåret af jernbanen i øst-vestgående retning og i nord-sydgående retning af Adelers Alle. Landevejen, der kan dateres tilbage til 1800 tallet løber mere eller mindre parallelt med jernbanen, som blev etableret i 1900 tallet. Der er etableret flere mindre broer i tilknytning til kanalerne i nord ved Lammefjordens enge. I forbindelse med etablering af motortrafikvejen, som bliver forlængelse af Rute 21, vil den østlige del  af området i høj grad blive dominere af tekniske anlæg. 

Ud over infrastruktur elementerne er enkelte steder præget af højspændingsledninger, dette er især mod vest. Den østlige del er i høj grad visuelt prægt af vindmøller, som dog er lokaliseret i område 8 Lammefjorden.


Vindmøllerne i Lammefjorden kan ses i det åbne landbrugsland.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk