Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
10 Gudmandstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 10 Gudmandstrup Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Stor
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området er karakteriseret ved at være et stor skala landbrugsland med en åben afgrænsning til naboområderne. Området opleves stille og visuelt roligt på trods af tilstedeværelsen af højspændingledninger og vindmøller.


Helheder og enkeltelementer

Arnakke gård og området omkring
Ved Arnakke gård ses en stor allé, der ligger som et markant element i området. Mellem gården og Svinninge by er området præget af spredte gårde og generelt en større tæthed i bebyggelsen end i den resterende del af område 10.


Allé og marker ved Arnakke gård.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk