Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
10 Gudmandstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 10 Gudmandstrup Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er et relativt fladt-bølget morænelandskab med en enkelt bakkeformation centralt i området syd for Gudmandstrup. Den primære jordtype er lerblandet sandjord, der ud over forekommer også sandblandet lerjord.


Terræn

Landskabet fremstår som en let bølget flade og er genelt meget ensartet.


Vandelementer

Svinninge Å løber gennem områdets østlige del som det eneste væsentlige vandelement. Åen er dog ikke et visuelet dominerende element i området.


Svinninge Å.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk