Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
10 Gudmandstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 10 Gudmandstrup Landskabsvurdering

Styrke

Området har karakter af at være et landbrugslandskab, der er inde i en naturlig udvikling. Denne udvikling kan med fordel fortsættes og styrkes, da området er oplagt som landbrugsland. I delområde 10.01 nordvest for Svinning er bebyggelsesstrukturen en anden og styrken ligger her i tilstedeværelsen af og samspillet mellem de større gårde og de mindre bebyggelser. Denne struktur bør bevares og styrkes.


Tilstand

Området fremstår med en middel grad af autenticitet, landbruget har gennem tiden haft en kontinuerlig udvikling, men der er ikke kommet nye elementer til i tidens løb ud over de tekniske anlæg.


Marker og højspændningsmaster.


Sårbarhed

Området fremstår som relativt robust og den udvikling der sker i landbruget vurderes til at kunne fortsætte også i form af etablering af større landbrugsbygninger. Disse nye elementer skal dog etableres med respekt for den eksisterende struktur med spredt bebyggelse i et åbent landskab. I områdets nordøstlige del, umiddelbart syd for Svinninge vil en vis form for byudvikling kunne tåles, så længe adskillelsen mellem Svinninge og Gudmandstrup landsby opretholdes. Ved den nordvestlige grænse til Svinninge i retning mod Arnakke bør der ikke forekomme byudvikling, da strukturen med de enkeltliggende gårde bør bevares.


Særlige landskabelige forhold

Der er visuel kontakt til naboområderne og der er stort set ingen slørende elementer i området, som eksempelvis skov.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk