Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
10 Gudmandstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 10 Gudmandstrup Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området er intensivt dyrket og opleves som et klassisk landbrugslandskab med meget få naturområder.


Bebyggelse

Landsbyerne Gudmandstrup og Marke er beliggende centralt og mod syd i området, som ellers primært er domineret af gårde af blandet størrelse. I den nordlige del af området ses en tættere bebyggelsesstruktur end i resten af området.


Beplantning

Der er tale om et åbent landskab med sparsom beplantning, som primært består af småplantninger, levende hegn og en enkelt allé.


Beplantningselementer og engkarakter.


Kulturhistoriske helheder

Landsbyen Gudmandstrup bærer stadig præg af strukturen fra stjerneudskiftningen. Der er et særligt miljø omkring Arnakke gård.


Allé ved Arnakke gård.


Tekniske anlæg

Der løber flere højspændingsledninger gennem området, især i den syd og østlige del. Der ud over findes enkelte vindmøller i den sydlige del. Ved den sydlige grænse står en telemast, som er synlig fra størstedelen af området, som til trods for dette virker relativt uforstyrret af de tekniske anlæg. Der forekommer flere store staldbygninger, som påvirker området visuelt.


Vindmøller og højspændingsmaster.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk