Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
9 Svinninge Vejle Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 09 Svinninge Vejle Landskabsvurdering

Styrke

Det flade landskab uden bebyggelse fremstår som en unik helhed og bør bevares som sådan, så længe området vedbliver at være tøtlagt.


Tilstand

Siden tørlægningen af området har der ikke været de store ændringer og området fremstår derfor meget autentisk.


Sårbarhed

På gund af enkeltheden og de elementer der allerede er repræsenteret i området vurderes det, at området er relativt sårbart overfor nye elementer især bebyggelse. 


Særlige landskabelige forhold

Det flade slettelandskab og den klare afgrænsning er skaber en helt særlig sturktur.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk