Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
8 Lammefjorden Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 08 Lammefjorden Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Stor
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Uroligt
Støj: Afdæmpet-Stille

 

 

 

 

 

Den vestlige del af området fremstår mere autentisk og opleves mere stille end den østlige del af området. Der er en åben afgrænsning til naboområderne og dermed en visuel sammenhæng. Det meget linære og rigide net af afvandingskanaler og markenheder vidner om, at der er tale om et menneskeskabt landskab i alle henseender.


Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske helheder
Området er i sig selv en kulturhistorisk helhed, men især området omkring dæmningen og sluseværket udgør en særlig kulturhistorisk helhed.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Den østlige del af området er i væsentlige grad domineret af de tekniske anlæg som vindmøller og den kommende motortrafikvej.


Den store skala og vertikale struktur brydes af vindmøller og beplantning.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk