Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
8 Lammefjorden Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 08 Lammefjorden Naturgeografi

Geologi og jordbund

Der er tale om et kunstigt tørlagt fjordområde med varierende jordbundstyper, dog er der store områder med kalkholdig jord og finsandet jord samt lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Der ud over findes mindre områder med grovsandet jord.


Dæmningen ved Avdebo.


Terræn

Terrænet fremstår meget fladt med en tydelig horisontal orientering.


Det flade terræn er karakteristisk for området.


Vandelementer

Der forekommer mange afvandingskanaler i området, hvilket er de eneste vandelementer ud over et mindre vådområde i den nordøstlige del af området.


Landkanalen ved Sandby Bro.


Kyst

Området grænser op til den ikke afvandede del af Lammefjorden, og afgrænses her af en større dæmning. Oppe fra dæmningen er der udsigt hele vejen rundt samt en god visuel sammenhæng langs kysten, som ellers er skjult af dæmningen. Øst for dæmningen er der intet kystforland af betydning.


Udsigt over Lammefjorden.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk