Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
8 Lammefjorden Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find pĂĄ liste 08 Lammefjorden Landskabsvurdering

Styrke

Landskabet fremstår autentisk i da man ikke er i tvivl om, at der er tale om et menneskeskabt landskab. Denne karakter fremhæves i kraft af de linære og rigide strukturer i landbrug og afvandingskanaler. Tilsammen med det meget flade terræn skaber det en unik karakter, der bør værnes om.


Tilstand

Områdets tilstand er varierende, i den vestlige del af området er tilstanden god og i den østlige del vurderes det at tilstanden er væsentligt forringet som følge af de mange tekniske anlæg. 


Landskabet i den sydvestlige del af omrĂĄdet.


SĂĄrbarhed

Området eksisterer alene i kraft af dæmningen ved Avdebo og kanalerne i nord og syd. Det meget åbne, flade landskab i stor skala er i sig selv en stærk karakter og bør bevares og styrkes. Den horisontale struktur bør især i den vestlige og sydlige del af området ikke sløres af vertikale strukturer som højspændingsmaster, vindmøller eller større beplantningsvolumener. Etablering af større staldbygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsenheder skal ske med stor respekt for landskabets åbenhed og horisontale struktur. Den østlige del er kraftigt påvirket af vindmøller, den kommende motortrafikvej og højspændingsledninger. Det vurderes at denne del af området er særligt sårbart overfor etablering af flere tekniske anlæg. 


Den kommende motortrafikvej anlægges.


Særlige landskabelige forhold

Lammefjorden strækker sig ind i Odsherred kommune og vidner om en markant kulturhistorisk begivenhed i form af det store tørlagte fjordområde der i dag hovedsageligt benyttes til landbrugsdrift. Landskabet er meget fladt, hvorfor de elementer der bryder den vertikale struktur opleves som meget markante, det være sig især elementer som vindmøller og Avdebo plantage.


Udsigt over omrĂĄdet ser fra fjorden ind over land.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk