Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
8 Lammefjorden Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 08 Lammefjorden Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området benyttes primært til intensivt landbrug og plantage drift i form af Avdebo Plantage.


Landbrugsland med levende hegn.


Bebyggelse

Der er en ensartet bebyggelsesstruktur med mindre gårde fra starten af 1900-tallet. Hagesholm er den eneste store gård i området.


Beplantning

De mange levende hegn og småplantninger i den sydlige del af området dominerer. Længst mod øst, bag dæmningen findes enkelte ellebevoksninger i de senest afvandede områder. Det største bevoksningselement er Avdebo Plantage beliggende i områdets østlige del.


Avdebo Plantage.


Kulturhistoriske helheder

Området er som tørlagt fjordområde en kulturhistorisk helhed i sig selv.


Lammefjorden som kulturhistorisk helhed.


Tekniske anlæg

Området er præget af tilstedeværelsen af flere forskellige tekniske anlæg. I den østlige del er der en stor påvirkning fra de mange store vindmøller, i denne del af området anlægges desuden en ny motortrafikvejt. Området er der ud over præget af højspændningsledninger, store staldbygninger og tilstedeværelsen af en stor losseplads samt dæmningen mod den vandholdige del af Lammefjorden.


Vindmøller ved Hagesholm.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk