Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
8 Lammefjorden
8 Lammefjorden Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 08 Lammefjorden

Strategi

Målsætninig
Omr√•det er i sig selv en kulturhistorisk helhed og b√łr bevares som afvandet fjordomr√•de med landbrug som den prim√¶re anvendelse. Det meget √•bne, flade landskab i stor skala er en st√¶rk karakter i omr√•det og b√łr bevares og styrkes.

Anbefalinger 
Dele af omr√•det er kraftigt p√•virket af tekniske anl√¶g, is√¶r vindm√łller, h√łjsp√¶ndingsledninger og den kommende motortrafikvej (beliggende vest for lossepladsen og Avdebo plantage). Den √łstlige del af omr√•det vurderes derfor til at v√¶re m√¶ttet i forhold til tekniske anl√¶g. Tilf√łres nye anl√¶g kan det have negativ effekt p√• omr√•dets karakter. Landbrugsenhederne i omr√•det er i middel-stor skala, hvilket b√łr bevares, skal der etableres st√łrre landbrugsbygninger i omr√•det b√łr det ske med stor respekt for landskabets √•benhed og horisontale struktur. Store enheder eller vertikale strukturer vil i mange tilf√¶lde have en negativ p√•virkning af omr√•dets karakter.

Illustration/kort


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Landskabet er et kulturlandskab skabt i starten af 1900-tallet, den oprindelige struktur er intakt. Dog forekommer der nyere elementer som vindm√łller og st√łrre vejanl√¶g, hvilket ¬†s√¶tter et kraftigt pr√¶g p√• omr√•det, is√¶r i den √łstlige del.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Området er karakteriseret ved at være et stort og åbent landskab, de levende hegn danner i nogen grad mindre enheder. Avdebo Plantage fremstår som et mere lukket område. Den linære struktur i form af markenheder og afvandingskanaler vidner om, at det er et menneskeskabt landskab man færdes i. Der er en fremherskende horisontal orientering i store dele af området.

Afgrænsning
D√¶mningen mod Svinninge-Avdebo kanalen og Landkanalen danner en klar, men ikke dominerende gr√¶nse mod omr√•de 11 Gislinge og 7 Favrbjerg i syd. Mod √łst afgr√¶nses omr√•det af kysten og Avdebo d√¶mningen mod Lammefjorden. Den nord- og vestlige gr√¶nse bestemmes af kommunegr√¶nsen, selve den afvandede del af Lammefjorden og dermed dette omr√•de forts√¶tter ind i Odsherred Kommune og afgr√¶nses p√• alle sider af enten d√¶mning eller markante afvandingskanaler.

N√łglekarakteristika
Intensivt landbrug, levende hegn, fladt terræn, afvandingskanaler, horisontal struktur.


Beliggenhed

Området er beliggende ved Holbæk Kommunes nordlige grænse til Odsherred Kommune. Området ligger ca. 8 km nordvest for Holbæk by.

Området har en udstrækning på ca. 18,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Omr√•det er et t√łrlagt fjordomr√•de med en klar afgr√¶nsning til naboomr√•derne i form af Landkanalen mod syd og Avdebo d√¶mningen mod √łst.¬†


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk