Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
7 Hørbygård Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 07 Hørbygård Naturgeografi

Geologi og jordbund

Morænelandskab med mindre områder med dødisbakker. Mod Holbæk Fjord findes et marint forland. Sandblandet lerjord og lerblandet sandjord.


Bakket landskab med marker.


Terræn

Svagt hældende plateau mod sydvest. Mod nord markante bakker, som har hatbakke lignende karakter.


Landskab med særlige bakkeformationer.


Vandelementer

Spredt i området findes en række mindre søer. Der ses ingen vandløb, men flere afvandingsgrøfter i skovene.


Udsigt til kysten syd for Hørbygård.


Kyst

Marint forland med rørskov.


Landbrug i de kystnære områder.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk