Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
7 H√łrbyg√•rd Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delomr√•der Landskabsvurdering Pdf af omr√•debeskrivelsen N√¶ste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find p√• liste 07 H√łrbyg√•rd Landskabsvurdering

Styrke

Omr√•dets st√łrste styrke er den meget klare og dominerende struktur og den store skala. Omr√•det er meget homogent. Selv om det best√•r af dyrkede marker, enge og skove, s√• opfattes det som et harmonisk landskab uden de store overraskelser, men med en oph√łjet ro.


Tilstand

Et landskab af stor autenticitet og med få eller ingen forstyrrende elementer. Landskabet er tilpasset et effektivt udnyttet landbrug med få naturelementer.


Sårbarhed

Tilf√łjelse af nye elementer som ikke er karakteristisk for herreg√•rdslandskabet vil kunne virke fremmede. Ny bebyggelse b√łr s√•ledes undg√•s med mindre den har relation til driften af omr√•det.


Særlige landskabelige forhold

Engene ved Svinninge Avdebokanalen
B√•de landskabeligt og naturm√¶ssigt er disse enge enest√•ende. Oplevelsen af dem og indholdet er derfor forhold, som b√łr sikres.

Bakkeformationerne
De markante bakker er tydelige i landskabet og b√łr ikke sl√łres. De fleste af dem er i dag skovbevoksede.¬†Det er i¬†nogen grad med til at fremh√¶ve bakkerne, men for meget skov vil have den modsatte effekt. Selv om landskabet er stort og robust over for visse tekniske anl√¶g, s√• vil for store anl√¶g placeret ved disse bakker forstyrre oplevelsen af et markant landskabselement.

Kulturhistoriske helheder
Herreg√•rdenes placering i landskabet m√• ikke sl√łres. I det de er centrale elementer, som danner grundlaget for landskabets fort√¶lling. Herreg√•rdene b√łr derfor i h√łjere grad markere sig. Begge g√•rdene er helt eller delvist skjult i bevoksninger. Det er dog en afvejning, da nyere driftsbygninger ikke b√łr markere sig alene.

B√•de ved Hagestedg√•rd og ved H√łrbyg√•rd findes markante alleer, som tegner sig tydeligt i landskabet. Disse alleer adskiller sig fra det normale ved ikke at f√łre op til hovedg√•rden, men v√¶k fra den og over til skovene. Baggrunden for denne placering er uklar.¬†Oplevelsen af disse all√©er er en v√¶sentlig v√¶rdi for omr√•det.

Skovbryn
Et v√¶sentligt landskabselement er de markante skovbryn. B√•de landskabeligt og naturm√¶ssigt er det af betydning af disse skovbryn bevares og indblikket ikke sl√łres eller forstyrres.

Strandengene
Strandengene ved Holb√¶k Fjord er sv√¶re at opleve som f√łlge af tilgroning og bevoksninger langs fjorden. En √•bning og afgr√¶sning af omr√•det vil have en gavnlig effekt p√• s√•vel naturforhold som den landskabelige oplevelse.

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk