Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
6 Favrbjerg Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 06 Favrbjerg Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel til lille
Rumlig afgrænsning: Transperant til lukket
Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Rolig
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området er tydeligt afgrænset mod naboområderne. Mod nord er lammefjorden en naturlig grænse. Mod vest falder terrænet kraftigt og blive fladere. Samtidig er området mod øst præget af større gårde og generelt større enheder. Mod syd og vest er der en tydelig grænse til herregårdslandskabet ved Hørbygård og Hagestedgård.


Helheder og enkeltelementer

Geologi, terræn og vandelementer
Kraftigt kuperet landskab som hæver sig markant over Lammefjorden og de omkringliggende områder. Flere mindre søer i hele området

Natur og Skovarealer
Kun få og små naturarealer med Uglerup Enghave som det største.

Kulturhistoriske helheder
De små landsbyer og den spredte bebyggelse af mindre gårde giver et indtryk af en ringe bonitet i den østlige del af området. Større gårde mod vest.

Særligt samspil mellem natur og kultur
Flere markarealer og strandengen er halvkultur med et vist naturindhold samt mange bevoksede diger og levende hegn.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Området opleves som et relativt lukket landskab, primært på grund af terrænet. Ved bevægelse gennem området åbnes nye kig og med pludselige lange udsigter. Bemærkelsesværdigt, at Lammefjorden er svær at erkende længst mod nord.

Markante udsigter
Fra de højere liggende områder er der storslåede udsigter over Lammefjorden og det ydre af Tuse Næs. Kun i de allersydligste dele af området kan man enkelte steder opleve Holbæk Fjord.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Området mod nordvest er kraftigt påvirket af erhvervsskolen med de store bygninger og kraner.

Byudvikling
Ingen nyere byudvikling i området, men mod lammefjorden ligger et større sommerhusområde, der i sig selv ikke er særligt synligt, men som forhindrer udsigt over fjorden.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk