Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
6 Favrbjerg Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find pĂĄ liste 06 Favrbjerg Naturgeografi

Geologi og jordbund

Morænelandskab med indslag af dødisrelief, som i høj grad præger landskabet. Jordbunden er sandblandet lerjord i den centrale og mest kuperede del og lerblandet sandjord i de øvrige områder. Langs kysten er enkelte områder med finsandet jord.


Landskab med store vidder.


Terræn

Hele området er kuperet. Især den centrale del mellem Kastrup og Favrbjerg er meget kuperet. Mod nordøst falder terrænet mod Lammefjorden og flader ud. Markante hatbakker ses mod vest.


Hatbakker ved Lille Bøgebjerg


Vandelementer

Flere mindre søer i hele området. Mod øst et mellemstort moseområde og et lille, delvist rørlagt vandløb (Sørende). Søerne fremtræder ikke klart i landskabet på grund af bevoksninger og terrænet.


Kyst

Fjorden kan opleves fra store dele af området, men især fra de højtliggende dele. Der er en smal strandbred mod lammefjorden. Der er rester af en kystskrænt i den nordlige del af området.


Kysten og udsigt over Lammefjorden.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk