Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
6 Favrbjerg Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 06 Favrbjerg Landskabsvurdering

Styrke

Meget varieret og naturskønt område med markante terrænformer og udsigter ud over Lammefjorden. Til trods for en relativ stor bebyggelsestæthed, virker landskabet ikke påvirket i væsentlig grad.


Markante terrænformaer med hatbakker.


Tilstand

Landskabet virker oprindeligt og selv om der er kommet sommerhusområde, større gårde og enkelte tekniske anlæg, så indgår de i landskabet uden at påvirke helhedsindtrykket.


Sårbarhed

Skalaen og autenticiteten gør, at området er sårbart over for større tekniske anlæg. Herunder også større gårdanlæg. En vis grad af tilplantning kan ske, men store skovplantninger bør undgås. Især udsigtsforholdene er en kvalitet som kan begrænses af tilplantning. De markante hatbakker bør også holdes fri som markante elementer i landskabet.


Teknisk anlæg.


Særlige landskabelige forhold

Særligt delområde 06.02 Favrbjerg vurderes at have mange kvaliteter. De mange små ejendomme og elementer som småplantninger, vandhuller og forskellige marker giver området karakter. Området bør beskyttes mod ændringer, men kan i mindre grad styrkes ved at tillade enkelte velplacerede nyplantninger og hegn. Bebyggelsen bør fortsat holde den nuværende skal og udtryk.

delområde 06.01 Gurrede er på mange måder sammenlineligt med delområde 06.02 Favrbjerg, men mangler i nogen udstrækning den samme grad af sammensathed og rumdannende plantninger. Området bør derfor styrkes ved at give mulighed for tiltag, som kan mindske den kulturgeografiske skala, så den på en bedre måde indgår i landskabet. Dette kan ske ved at tillade flere levende hegn, småplantninger eller naturområder. Oplevelsen af fjorden skal der i særlig grad tages hensyn til.

Omkring delområde 06.04 Erhvervsskolen vil der med fordel kunne ske større ændringer i form af skovtilplantning, som kan dæmpe indtrykket af bygninger og kraner. Der er ikke udsigt til fjorden til trods for den kystnære placering


Rullende landskabsformer.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk