Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
6 Favrbjerg Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 06 Favrbjerg Kulturgeografi

Dyrkningsform

Omr√•det er relativt intensivt udnyttet, men best√•r i store dele af sm√• marker. De store marker findes mod vest, mens der i det kuperede landskab centralt i omr√•det og mod √łst findes mange mindre marker og mange gr√¶smarker. I den kuperede del findes flere hobbybrug.


Det opdyrkede landbrugsland.


Bebyggelse

Der findes mange sm√• ejendomme og f√• st√łrre. Is√¶r mod √łst er omr√•det pr√¶get af mange sm√• ejendomme og enkelthuse. Bebyggelsesstrukturen er spredt. Mod vest √•bner den op i st√łrre enheder. Det er ogs√• her, de st√łrste g√•rde ligger, hvoraf nogle har st√łrre staldbygninger. I omr√•det findes flere, men sm√• landsbyer som Avdebo, Gurede og Kastrup samt bebyggelserne Favrbjerg, H√łrby Huse og Uglerup Huse.

L√¶ngst mod nordvest p√• kanten af Lammefjorden findes en stor ehvervsskole, som dominerer dette hj√łrne af omr√•det med store bygninger og, is√¶r, en r√¶kke kraner. Mod nord findes et st√łrre sommerhusomr√•de ud mod Lammefjorden. Tilsvarende findes et lille sommerhusomr√•de ved Avdebo, men dette er sv√¶rt at erkende da det er meget tilgroet.

Bebyggelsesm√¶ssigt virker omr√•det autentisk. Dog s√¶tter senere tilkomne bebyggelser som erhvervsskolen, sommerhusomr√•de og enkelte af de st√łrre g√•rdanl√¶g lokalt sit pr√¶g p√• landskabet. Der er ikke udpeget kulturmilj√łer i omr√•det.


Bakkeformationer og spredt bebyggelse.


Beplantning

Landskabet er domineret af mange små beplantninger og småskove. Der findes en del levende hegn og bevoksede diger. Tilsvarende findes en del beplantning i forbindelse med de enkelte ejendomme. Samlet set bevirker bevoksningerne, at området opleves delvist lukket, men samtidig med lange kig.

Der findes et tilgroet moseområde ved Uglerup landsby, som opleves meget lukket. På flere af hatbakkerne er også småskove eller beplantninger. I visse tilfælde fremhæver disse beplantninger terrænformen. Sommerhusområdet ved Kastrup er meget tilgroet og fremstår delvist som en skov.


Marker og forskellige beplantningselementer.


Kulturhistoriske helheder

Omr√•dets kulturhistoriske intakthed vurderes at v√¶re god og har udviklet sig l√łbende gennem 200 √•r. Landsbyerne er blokudskiftede og landskabet er pr√¶get af, at jorderne er samlet omkring de enkelte ejendomme. Dette g√¶lder ogs√• uden for landsbyerne.

Der findes kun få fredede fortidsminder. Disse markerer sig ikke i landskabet.

Foto/illustration/Kort


Tekniske anlæg

Erhvervsskolen opfattes som et st√łrre teknisk anl√¶g og markerer sig tydeligt. Der findes kun f√• tekniske anl√¶g i √łvrigt. Ved Gurede og mod vest l√łber en mindre h√łjsp√¶ndingsledning som kun markerer sig svagt i landskabet, ved Avdebo st√•r en telemast.


EUC nord for Avdebo.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk