Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområder
6 Favrbjerg Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 06 Favrbjerg Delområder

Delområder

06.01 Gurede
Området er præget af større marker end generelt i område 6. Det gør at området er mere åbent og mindre sammensat end resten. Terrænet er kuperet, men dog fladere og mindre dynamisk end i delområde 06.02 Favrbjerg. Delområdet er mere fattigt på såvel beplantning som bebyggelse.

06.02 Favrbjerg
Stærkt kuperet landskab og meget sammensat med små ejendomme og mindre marker. Mere bebyggelse og flere småplantninger end i delområde 06.01 Gurede. Selv om landskabet lukker sig, så er det her der er de mest markante kig over Lammefjorden.

06.03 Uglerup Enghave
Tilgroet moseområde, som oprindelig har være græsningsenge for Uglerup by. Området er meget lukket.

06.04 Erhvervsskolen
Området er endnu fladede end delområde 06.01 Gurede. Skala og arealanvendelse er stort set som resten af området. Dog med den forskel, at erhvervsskolen mod nord dominerer dette delområde med store bygninger og kraner.

06.05 Strandengen
Naturpræget delområde, som er visuelt afskåret fra resten af område 6 på grund af terrænet og til dels på grund af beplantning


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk