Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
6 Favrbjerg
6 Favrbjerg Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 06 Favrbjerg

Strategi

Målsætning 
Omr√•det skal fastholdes som landbrugsland med sm√• enheder. Der b√łr ske en¬† skala√¶ndring mod mindre enheder i den vestlige del af omr√•det, hvor nogle marker virker for store til terr√¶net. Det kan ske med flere sm√•plantninger, mindre marker eller som udstykning i mindre ejendomme. Omr√•det l√¶ngst mod nordvest kr√¶ver i s√¶rlig grad landskabelige forbedringer. Oplevelsesm√¶ssige v√¶rdier som udsigter bebyggelsesm√łnster og indslag af naturelementer skal bevares og styrkes.¬†

Omr√•det b√łr friholdes for st√łrre tekniske anl√¶g og en kraftig udbygning af landbrugserhvervet.

Anbefalinger 
Landskabet vil kunne b√¶re en r√¶kke rekreative anl√¶g og en del skovrejsning, hvis de flotte udsigter respekteres og skovene ikke sl√łrer terr√¶nformerne.

Omr√•det syd for erhvervsskolen kan med fordel overg√• til anden anvendelse som skov, alternativt erhvervsomr√•de, der er omkranset af skov mod syd og √łst.

Der kan v√¶re en trussel i, at landskabet i for h√łj grad √¶ndrer karakter til hobbylandbrug med havepr√¶g. Der b√łr derfor v√¶rnes om byggestilen i h√łjere grad end andre steder.


Udsigt over området set fra slusen ved Avdebo.


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Omr√•det er karakteriseret ved det meget kuperede terr√¶n og de flotte udsigter mod nord og √łst. Der er tale om et st√¶rkt kuperet mor√¶nelandskab med d√łdisrelief. Flere mindre s√łer i hele omr√•det. Mod √łst et mellemstort moseomr√•de og lille, delvist r√łrlagt vandl√łb (S√łrende). Omr√•det er karakteriseret af sm√•skove og mindre plantninger. En del levende hegn og enkeltst√•ende tr√¶er samt landbrug best√•ende af mindre dyrkningsenheder, men overvejende intensivt dyrkede.

Spredt i omr√•det ligger sm√• til mellemstore g√•rde blandet med husmandbrug. Mod syd√łst i Uglerup Huse findes udflytterbebyggelse, og ved Avdebo et lille sommerhusomr√•de.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Terr√¶net skaber rum i sig selv. Dette underst√łtter af markante beplantninger, hatbakkerne og de √łvrige markante bakker. Der er flotte udsigter fra dele af omr√•det, prim√¶rt fra √łst og nord. Omr√•det forekommer mere afgr√¶nset mod syd og vest.

Afgrænsning
Omr√•det adskiller sig terr√¶nm√¶ssigt tydeligt fraomr√•de 5 Tuse N√¶s¬†ved at v√¶re betydelig mere kuperet. Mod omr√•de 7 H√łrbyg√•rd g√•r landskabet over i et herreg√•rdslandskab med store enheder.

N√łglekarakteristika
Stærkt kuperet landskab af lille til middel skala. Landskabet lukker sig flere steder mellem bakkerne, men der er også steder med storslåede udsigter. Området er meget sammensat uden væsentlige forstyrrende elementer, når der ses bort fra erhvervsskolen mod nordvest.


Beliggenhed

Omr√•det er beliggende i den centrale og nordlige del af Tuse N√¶s. Omr√•det afgr√¶nses mod nord af Lammefjorden, mod √łst af omr√•de 5 Tuse N√¶s og mod syd af omr√•de 7 H√łrbyg√•rd.

Området har en udstrækning på ca. 8 km²

Begrundelse for udvælgelse
Kuperet og h√łjtliggende landskab som er betydelig mere sammensat end naboomr√•derne.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk