Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
5 Tuse Næs Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 05 Tuse Næs Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Middel
Visuel uro: Middelt roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området er præget af, at der er mange ens elementer, eksempelvis mindre landsbyer, sommerhusområder  og spredte, enkeltstående bebyggelser. Hele området opleves som værende stille, og der er ikke mange elementer til at forstyrre den visuelle ro. Landbruget og markstrukturen er dominerende i størstedelen af området, især i den centrale del. Ved kysterne brydes denne struktur af bebyggelser og naturområder.


Helheder og enkeltelementer

Naturarealer og skove
Udby Vig, Natura 2000 område med rørskov. De to kystnære skove (Hønsehals og Bognæs Skov).

Kulturhistoriske helheder
Havneområdet ved Hørby skaber kontakt til Holbæk fjord og tilfører området maritimt liv.

Markante udsigter og elementer
Den centrale del af området er markant, da man mange steder fra kan opleve en udsigt mod kysten i nord og syd.


Udby Vig set fra luften.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk