Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
5 Tuse Næs Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 05 Tuse Næs Landskabsvurdering

Styrke

Den centrale del af omr√•det har en s√¶regen √•benhed, der mange steder forst√¶rkes af udsynet til fjordene mod nord, syd og √łst. Denne karakter b√łr bevares og styrkes eksempelvis gennem skovrejsning af mindre skovomr√•der, som indrammer udsigten.¬†


Tilstand

Tilstanden vurderes til at v√¶re god, st√łrstendelen af omr√•det fremst√•r som et landbrugsland, der har gennemg√•et en naturlig udvikling, og samtidig har bibeholdt den klassiske struktur som eksempelvis landsbyerne og de spredte g√•rde. I kraft af det beskyttede omr√•de omkring Udby Vig har delomr√•de 05.01 i s√¶rlig h√łj grad en god tilstand. Adgangen til kysten er forringet som f√łlge af ¬†de mange sommerhuse og den bym√¶ssige bebyggeles p√• den sydlige kyst.¬†


Sårbarhed

Omr√•det er karakteriseret ved et frav√¶r af tekniske anl√¶g som h√łjsp√¶ndingsmaster og vindm√łller, dog er der en enkelt vindm√łlle l√¶ngst mod nordvest i omr√•det. Denne karakter b√łr bevares, men enkelte tekniske elementer kan etableres, hvis det sker i respekt for den eksisterende struktur. Omr√•det opleves robust som f√łlge af tilstedev√¶relsen af mange ens elementer. Denne robusthed g√łr, at der i nogen grad vil kunne indpasses nye elementer som¬†st√łrre landbrugsbygninger i omr√•det, s√• l√¶nge det sker i respekt for de landskabelige kvaliteter og uden at sl√łre udsigten fra omr√•det. Der b√łr dog ikke tilf√łres v√¶sentligt flere sommerhuse udenfor de eksisterende sommerhusomr√•der is√¶r den nordlige kyststr√¶kning vurderes til at v√¶re s√•rbar over for udfyldning med flere sommerhuse da det i h√łj grad vil forringe adgangen og kontakten til kysten.¬†


Særlige landskabelige forhold

Tuse N√¶s er som helhed et interessant landskab idet der er vand p√• tre sider og dermed en stor variation i udsigten. Fra den centrale del af omr√•det, som er h√łjere beliggende end den resterende del er der flere steder udsigt til alle sider. Udby Vig i omr√•dets √łstligste del er Natura 2000 omr√•de og dermed beskyttet, i denne del af omr√•det er ogs√• skovene beliggende, tilsammen tilf√łrer disse elementer omr√•det store naturm√¶ssige kvaliteter samt rekreative muligheder.


Natura 2000 område ved Udby Vig.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk