Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
5 Tuse Næs Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 05 Tuse Næs Kulturgeografi

Dyrkningsform

Omr√•det er generelt pr√¶get af en intensiv landbrugsdrift. Udby Vig er udpeget som EF-habitatomr√•de, Natura 2000 omr√•de og er dermed beskyttet som naturtype. Ved kysterne er der generelt en h√łjere grad af naturpr√¶g og mange steder er kysten domineret af r√łrskov.


Udsigt over Udby Vig mod Or√ł.


Bebyggelse

Omr√•dets centrale del er pr√¶get af flere landsbyer, hvor der mange steder ses en tydelig struktur fra udskiftningstiden enten i form af stjerneudskiftning (Kisserup) eller kamudskiftning (Udby). Mod nord er omr√•det domineret af sommerhusomr√•der. Der findes ligeledes et sommerhusomr√•de i syd ved Bogn√¶s, dette er dog ikke dominerende i sig selv. Hele omr√•det er pr√¶get af mange enkeltst√•ende bebyggelser og g√•rde af middel st√łrrelse, i Udby findes egentlige parcelhusomr√•der.


Udby set fra luften.


Beplantning

St√łrstedelen af omr√•det fremst√•r relativt fattigt p√• beplantning og der ses kun f√• bevoksede diger og levende hegn. Den √łstlige del ved Udby Vig er i h√łj grad pr√¶get af tilstedev√¶relsen af to middelstore skove, H√łnsehals (ca. 82 ha) og Bogn√¶s skov (ca. 54 ha). Beplantningen best√•r der ud over prim√¶rt af sm√•plantninger og enkelte plantager nord for Udby.


Bognæs Skov set fra luften


Kulturhistoriske helheder

Udby kirke ligger med sine r√łde mure centralt i omr√•det og er synlig mange steder fra. Udby og Kisserup er desuden udpeget som kulturmilj√łer. Der ses enkelte steder husmandsudstykninger og ved Solh√łj, nord for Udby ses en gammel m√łlle.


Udby og omegn set fra luften.


Tekniske anlæg

Omr√•det er karakteriseret ved, at der kun forekommer mindre vejforl√łb og landeveje, de tekniske anl√¶g dominerer ikke omr√•det visuelt, dog forekommer der enkelte vindm√łller nord for Markeslev, ved Kastrup og ved L√łserup. Ved H√łrby er et egentligt havneanl√¶g og en mindre lystb√•dehavn beliggende og ved Bogn√¶s Skov findes en b√•dbro. P√• trods af den lange kyststr√¶kning i omr√•det er der relativt f√• rekreative anl√¶g s√• som stier i skoven og enkelte steder adgang til kysten.


H√łrby havn set fra luften.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk