Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
4 Orø Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 04 Orø Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

På øens østlige del opleves landskabet mere intimt pga. det mere bakkede terræn og nærheden til den modstående kyst i Hornsherred. Den dominerende landbrugsstruktur er med til at skabe et let aflæseligt og roligt område, der fremstår som en helhed. Store dele af øen er visuelt påvirket af Kyndbyværket, som er beliggende på den modstående kyst i Hornsherred, Frederikssund kommune. Internt opleves øen visuelt meget rolig, der er stort set ingen forstyrrende elementer og vindmøllerne ved øens vestlige kyst ses kun få steder fra.


Helheder og enkeltelementer

Geologi
Stensbjerg og det bakkede landskab på den sydlige del af øen.

Kulturhistoriske helheder
Landsbyen Næsby, som er opdelt i en landbrugsrelateret del og en fiskerirelateret del. Børre hoved på øens nordvestlige del og de afgræssede kystskrænter fremstår som særlige områder.

Markante udsigter og elementer
Fra Stensbjerg er der udsigt over størstedelen af øen. Fra Arnhøj er der en fin udsigt over Næsset, som er øens nordligste punkt.


Udsigt fra Stensbjerg mod nordvest.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk