Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområder
4 Orø Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 04 Orø Delområder

Delområder

04.01 Næsset
Den nordligste del af Orø huser et sommerhusområde og Næsby samt en middelstor gård længst mod nord. Da området består af et langstrakt næs, som er under 1,5 km bredt er fjorden særligt nærværende. Dette ses bl.a. i Næsby, hvor der er en koncentration af gamle fiskerhuse. Flere steder findes kystskrænter, hvilket er med til at skabe et dramatisk terræn og særlige naturmæssige oplevelser. 

04.02 Strandengene
Langs hele den østlige kyststrækning samt i mindre områder mod nord og sydvest har kysten karakter af strandeng. Disse områder er bevokset med tagrør og den direkte kontakt til fjordens vand er dermed begrænset. Strandengene tilfører øen en naturoplevelse i sig selv.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk