Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
3 Allerup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 03 Allerup Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området består primært af moræne, med en lille del marint forland. Den fremherskende jordtype er sandblandet lerjord.

Foto/Illustration/Kort


Terræn

Terrænmæssigt er området opdelt i to dele. Den østlige del er præget af småbakket moræne og den vestlige del af en moræneflade, som skråner let mod fjorden.


Bakket terræn i den østlige del af området.


Vandelementer

Der er kun få vandelementer i området, primært beliggende i den østligste del, hvor Kalve Å løber langs grænsen. Her er også Kalvemose beliggende. 


Kyst

Området støder op til Holbæk Fjord, kysten er smal og stenet og præget af tilgroet strandeng.


Udsigt over Holbæk fjord.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk