Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
2 Eriksholm Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 02 Eriksholm Landskabsvurdering

Styrke

Området domineres af en storskala herregårdsstruktur med både landbrug og skovbrug. På trods af denne helhed opleves området relativt fragmenteret, dog med enkelte store enheder. Skoven, herregårdslandskabet i stor skala og husmandsbebyggelserne i mindre skala skaber en afvekslende oplevelse i det generelt åbne landskab. 


Tilstand

Omr√•det fremst√•r relativt autentisk, de st√łrste forandringer er kommet med etablering af Munkholmvej og Munkolmbroen fra 1952. Eriksholm Avlsg√•rd er opst√•et i starten af 1900 tallet og bebyggelsen ved Eriksholm Mark er formodentlig opst√•et omkring samme tid. Siden da er der ikke sket de store √¶ndringer i omr√•dets struktur.


Sårbarhed

Omr√•det har en varierende s√•rbarhed, omkring Eriksholm Mark og langs kysten er mere s√•rbart end den resterende del af omr√•det.¬†Den store skala i herreg√•rdslandskabet skaber mulighed for etablering af st√łrre elementer, dog skal oplevelsen af det √•bne land og den store skala i herreg√•rdslandskabet respekters.¬†


Særlige landskabelige forhold

Eriksholm skov og kysten
Skovens beliggenhed i direkte tilknytning til kysten samt de stedvise kystskr√¶nter g√łr, at adgangen til fjorden er relativt begr√¶nset. Forden opleves de fleste steder fra et h√łjere liggende terr√¶n og kan kun benyttes rekreativt omkring Munkholmforbindelsen.¬†
 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk