Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
2 Eriksholm Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 02 Eriksholm Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området udnyttes til skovdrift og landbrug i stor skala, hvilket tydeligt ses i landskabet. De store markenheder relaterer sig til ejerskabet til Eriksholm.

Foto/Illustration/Kort


Bebyggelse

Herregården Eriksholm har præget området gennem tiden, idag er landbrugsdriften flyttet fra selve herregården til Eriksholm Avlsgård. Ved Eriksholm Mark findes enkelte bebyggelser, som har karakter af husmandsudstykninger da de har jord til (mellem 5-10 ha). Der er stort set ingen spredt bebygelse i området. 

Foto/illustration/Kort


Beplantning

Der ses mange forskellige beplantningsstrukturer i omr√•det, der p√• trods her af opleves meget √•bent.¬†Det mest karaktergivende beplantningselement er Eriksholm skov (ca. 1,5 km2) beliggende kystn√¶rt i hele den nord√łstlige del af omr√•det. Der ud over ses en del sm√•plantninger, vildtremiser, levende hegn og enkelte all√©er. Nogle steder i de mere v√•de omr√•der forekommer sumpskov.

Foto/illustration/Kort


Kulturhistoriske helheder

Området er især præget af Eriksholm hovedgård og avlsgården samt den tilknyttede landbrugsdrift, dog er selve hovedgården ikke synlig i landskabet og opleves kun glimtvis når man færdes langs den sydlige del af kyststrækningen. I Eriksholm skov findes flere beskyttede fortidsminder, og området langs kysten er fredet.


Eriksholm Herregård set fra syd.


Tekniske anlæg

Der er flere forskellige tekniske anl√¶g i omr√•det, mere eller mindre v√¶sentlige. Eriksholmvej og Munkholmvej h√łrer til de mere trafikerede vej i omr√•det, is√¶r sidstn√¶vnte som er forbindelsesvej mellem Hornsherred og Holb√¶k by. Munkholmvejs forl√łb g√•r over b√•de en d√¶mning og Munkholmbroen, som ligger¬†smukt i landskabet. Enkelte store staldbygninger ses i omr√•det, prim√¶rt ved Eriksholm Avlsg√•rd og der l√łber h√łjsp√¶ndingsledninger gennem omr√•det.

Adgangen til kysten er genrelt begr√¶nset, dog l√łber Fjordstien gennem omr√•det som et rekreativt anl√¶g. Der ud over er de rekreative aktiviteter henvist til omr√•derne ved Munkholmforbindelsen.

Munkholmforbindelsen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk