Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
1 Dragerup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 01 Dragerup Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Transparent til lukket
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
St√łj: D√¶mpet

 

 

 

 

 

Omr√•det er tydeligt afgr√¶nset mod vest af bygr√¶nsen og mod nord af Holb√¶k Fjord. Mod √łst danner Dragerup Skov en markant gr√¶nse i omr√•det og tilsvarende gr√¶nser findes mod syd√łst, hvor omr√•det g√•r over i Eriksholm Skov beliggende i omr√•de 2 Eriksholm. Mod syd h√¶ver landskabet sig svagt til omr√•degr√¶nsen til omr√•de 2 Eriksholm. Gr√¶nsen er dog ikke tydelig og is√¶r mod sydvest er den √•ben.


Helheder og enkeltelementer

Kysten
Er et markant element. Mod √łst findes kystskr√¶nter, som dog er bevokset og delvist gemt i Dragerup Skov. Mod nord fremst√•r kysten flad og uopdyrket. P√• dette kystomr√•de er anlagt en golfbane, der adskiller sig markant fra det √łvrige omr√•de. Kirseb√¶rholmen er en del af dette omr√•de og ligger n√¶rmest som en √ł i fjorden.

Skov
Dragerup Skov er et forholdsvis stort element i omr√•det. skovens st√łrrelse og barriereskabende virkning betyder, at den er et markant og rumskabende element i omr√•det.

Kulturhistoriske helheder
Landsbyerne Bredetved og Dragerup er begge velbevarede landsbyer. Dragerup består især af enkelthuse og små gårde. Gårdenes anvendelse er ændret til egentlig beboelse og de fremstår generelt velrestaurerede. Bredetved landsby er mere domineret af endnu fungerende gårde og tidligere gårde. Bredetved landsby virker mere autentisk end Dragerup. Mellem Bredetved og Eriksholm Skov er en gammel vejstrækning med vejtræer.Vejstrækningen indgår i landskabet og sammen med de omkringliggende marker skabes et område, der er en kulturhistorisk helhed.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Dragerup Skov og beplantninger ved Eriksholm Skov danner sammen med bygrænsen tydelige grænser i landskabet. Kyststrækningen ved Bredetved Strand er et velafgrænset område, hvor den tidligere kystskråning hæver sig bag bebyggelsen.

Markante udsigter
Området ved Wegenersminde er fredet, primært på grund af den storslåede udsigt over Holbæk Fjord. Fra Munkholmvej ved Bredetved er mindre udsigtskiler mod fjorden. Ved områdets sydlige grænse er en lang udsigt over landskabet mod syd. Den opleves dog ikke inde i området.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Af egentlige tekniske anl√¶g er kun Munkholmvej, som i en n√¶sten lige linje krydser omr√•det fra vest til syd√łst. Mellem skydebanen og kysten er rejst en h√łj betonmur, som fungerer som kuglefang. Den opleves ikke fra omr√•det, men er tydelig fra fjorden og¬†de modst√•ende kyster.

Byudvikling
Holbæk by og Tjebberups udbygning presser sig ind i området. Byområderne danner markante grænser mod vest.

Kysten ved Bredetved, set mod skydebanen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk