Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
1 Dragerup
1 Dragerup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 01 Dragerup

Strategi

Målsætning
Omr√•det b√łr bevares som √•bent landbrugsland af mellem skala. N√¶rheden til byen vil g√łre det relevant, at tillade byn√¶re funktioner i omr√•det, s√•som rideskoler, rekreative anl√¶g og ikke-st√łjende fritidsanl√¶g.¬† Omr√•det b√łr fastholdes som kulturpr√¶get landskab.

Anbefaling
Udsigt til vandet b√łr respekteres.¬† Nyplantninger i form af sm√•skove, all√©er, levende hegn mv. b√łr tilstr√¶bes ‚Äď is√¶r i omr√•dets sydlige og vestlige del. Mod nord b√łr omr√•det dog holdes √•bent. Omr√•det ved Bredetved b√łr i s√¶rlig grad beskyttes.

Omr√•det omkring Andelslandsbyen Nyvang b√łr friholdes for st√łrre bebyggelser eller anl√¶g, som kan virke forstyrrende p√• oplevelsen inden for museumsomr√•det.

Området set fra kysten ved Bredetved mod Kirsebærholm.


Landskabskarakter

Landskabet er afvekslende og dynamisk¬†med hensyn til terr√¶n og bevoksning. De forskellige elementer i form af bebyggelse, bevoksninger og n√¶rheden til kysten spiller godt sammen. Landskabet er ikke under egentlig forandring, men opleves som i en stabil udvikling. St√łrre indgreb som golfbane og skydebane, er etableret i omr√•det, p√• en s√•dan m√•de, at de underl√¶gger sig landskabets skala. Dele af omr√•det, er overg√•et til byomr√•de og er derfor ikke er omfattet af denne beskrivelse. Generelt virker landskabet nutidigt, men uden en oplevelse af v√¶sentlige √¶ndringer. Is√¶r omr√•det √łst for Bredetved virker autentisk i h√łjere grad end det √łvrige.

Karaktergivende landskabselementer
Omr√•det er karakteriseret ved et forholdsvis uforstyrret landskab med oplevelsen af kyst og skov i landskabet.¬† Landskabet er svagt b√łlget til let kuperet og h√¶ldende mod kysten. Forholdsvis store marker og g√•rde. Omr√•det er ogs√• karakteristisk ved g√•rdenes stuehuse, som er st√łrre end p√• typiske g√•rde i kommunen.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Skovbrynene danner tydelige grænser i landskabet. Tilsvarende markerer Bredetved landsby sig tydeligt i landskabet.

Afgrænsning
Landskabet virker velafgrænset af skovene, beplantninger og bygrænserne. Kun mod syd er afgrænsningen mere diffus. Der er markante kig mod vandet, men kun i den nordlige del af området er fjorden et tydeligt element i landskabet.

N√łglekarakteristika
B√łlget landbrugsland med tydelige landskabsrum og beplantninger. Middelstore g√•rde, som ikke dominerer landskabet.


Beliggenhed

Omr√•det er beliggende umiddelbart √łst for Holb√¶k by og afgr√¶nses mod nord og √łst af Isefjorden og Holb√¶k Fjord. Mod vest af Holb√¶k by og mod syd af omr√•de 2 Eriksholm.

Området har en udstrækning på ca. 7 km²

Begrundelse for udvælgelse
Landbrugsland med svagt b√łlget terr√¶n. Mellemskala landskab med en del byn√¶re funktioner og beplantninger.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk