Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Finansiering
Dialog, samarbejde og information Hensigtserklæring og samarbejde Planlægning Kommunikation Finansiering

Du er her: Home Temaplaner Klimatilpasningsplan Samarbejde Finansiering

Finansiering

Realiseringen af initiativerne i denne klimatilpasningsplan og  de fysiske klimatilpasningsprojekter, er betinget af, at der kan findes en finansieringsmodel.

Medfinansieringsbekendtg√łrelsen[1] √•bner mulighed for at Forsyningen, Kommune og private lodsejere, kan indg√• i et samarbejde om finansiering af klimatilpasningsprojekter. N√•r medfinansieringsbekendtg√łrelsen tages i anvendelse, skal der indg√•s en aftale om en fordeling af udgifter til anl√¶g, drift og vedligeholdelse mellem aftalens parter. Forsyningen kan kun p√•tage sig udgifter, der vedr√łrer h√•ndteringen af tag- og overfladevand, mens andre udgifter skal d√¶kkes af aftalens √łvrige parter.

Holb√¶k Kommune og Holb√¶k forsyning, vil fremadrettet benytte sig af mulighederne i medfinansieringsbekendtg√łrelsen. Ligesom der vil blive arbejdet med andre finansieringsformer, der hvor det sk√łnnes muligt og relevant. Det kan for eksempel dreje sig om ans√łgning om tilskud fra diverse statslige puljer.[1] Bekendtg√łrelse nr. 89 af 30. januar 20113 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedr√łrende tag- og overfladevand.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk