Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Klimatilpasningskort
Klimatilpasningskort Værdikort Risikokort

Du er her: Home Temaplaner Klimatilpasningsplan Kortlægning

Klimatilpasningskort

Holb√¶k Kommune har f√•et udarbejdet et klimatilpasningskort som viser, hvilke omr√•der, der kan blive oversv√łmmet af regn, havvandsstigninger og stormflod.

Milj√łministeriet har stillet et grundvandskort til r√•dighed for kommunerne, som kan anvendes som et screeningsv√¶rkt√łj til at unders√łge variationer i dybden til grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Variationer i grundvandsspejlet er ikke medtaget i risikobilledet i f√łrste planperiode, men kan blive relevant at inddrage lokalt, n√•r de enkelte klimatilpasningsindsatser skal planl√¶gges og gennemf√łres.

De udpegede oversv√łmmelsesomr√•der er i kloakerede omr√•der fremkommet ved en analyse, der kobler en model over afl√łbssystemet med en digital h√łjdemodel over terr√¶net. Modellen er sat til at beregne konsekvenserne af regnh√¶ndelser, der statistisk set vil forekomme henholdsvis hvert 5., 10., 20., 50. og 100. √•r. Disse regnh√¶ndelser er ganget med en klimafaktor, s√• regnm√¶ngden svarer til det forudsete niveau i √•r 2050. Kortene giver et billede af, hvor der vil v√¶re sandsynlighed for oversv√łmmelse ved ekstremregn i 2050. Da Holb√¶k er en kystkommune er der ligeledes udf√łrt beregninger for konsekvensen af havspejlsstigning og stormflod. Til beregningerne er havvandsstatistikken[1] for Holb√¶k benyttet, sammen med en generel forventet havvandsstigning p√• 0,5 m i 2050.

Som n√¶vnt i indledningen bliver en opstillet model aldrig bedre end det datagrundlag, den baseres p√•. Til denne 1. generations klimatilpasningsplan har Holb√¶k Kommune og Holb√¶k Forsyning valgt at opstille modellen p√• det eksisterende grundlag, men arbejdet har vist, at der er behov for at forbedre datagrundlaget for at f√• en endnu mere pr√¶cis model. Derfor er en af indsatserne i klimatilpasningsplanen netop indsamling af nye data og gennemgang af eksisterende. Det betyder ogs√•, at der kan v√¶re tilf√¶lde, hvor resultatet af kortl√¶gningen ikke afspejler den virkelighed, som du oplever som borger. Generelt g√¶lder det, at man skal bruge sin sunde fornuft og se p√• om man tidligere har haft problemer med oversv√łmmelse.

Særligt interesserede kan læse mere om antagelser og forudsætninger for modellen her.

P√• det viste klimatilpasningskort ses forventede oversv√łmmelser over 20 cm. over t√¶rren i 2050 ved en 10 √•rs h√¶ndelse (lyse bl√•) og en 100 √•rs h√¶ndelse (m√łrke bl√•).

Klimatilpasningskortene er i sig selv et vigtigt planl√¶gningsv√¶rkt√łj, fordi kortene g√łr opm√¶rksom p√• et potentielt problem, som der skal tages h√łjde for i den fremtidige planl√¶gning. Det er for eksempel ikke hensigtsm√¶ssigt at lave nye byudl√¶g lige oveni et omr√•de med kendte oversv√łmmelsesproblemer, i hvert fald ikke uden at indrette den nye bydel p√• en klimatilpasset m√•de. Kortl√¶gningen danner baggrund for udpegningen af oversv√łmmelsesomr√•der i Kommuneplanen[1] H√łjvandsstatistikker 2007, Transportministreriet 2007 http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/00_hojvandsstatistik_2007(1)(1).pdf


Klimatilpasningskort i 2050 - 10 og 100 års hændelse

Stormflod i 2050 - 20 års hændelseHolbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk