Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Omr 1.9
Prioritering Indsatser Omr 1.1 Omr 1.2 Omr 1.3 Omr 1.4 Omr 1.5 Omr 1.6 Omr 1.7 Omr 1.8 Omr 1.9 Omr 1.10 Omr 1.11

Du er her: Home Temaplaner Klimatilpasningsplan Indsatser Omr 1.9

Område 1.9: Holbæk, Peder Billesvej - bolig

Klimatilpasningskort og risikokortet viser, at området ved Peder Billesvej i Holbæk, vil være udsat for oversvømmelser ved en 100 års regnhændelse.

Mulige løsninger

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i området, så det kan afgrænses, hvad der er årsag til de forventede oversvømmelser i området. Der er ligeledes behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag- og overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i området.

 

Indsatsområde 1.9: Holbæk, Peder Billesvej - bolig

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk