Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Omr 1.8
Prioritering Indsatser Omr 1.1 Omr 1.2 Omr 1.3 Omr 1.4 Omr 1.5 Omr 1.6 Omr 1.7 Omr 1.8 Omr 1.9 Omr 1.10 Omr 1.11

Du er her: Home Temaplaner Klimatilpasningsplan Indsatser Omr 1.8

Område 1.8: Holbæk, Jernbanevej/Smedelundsgade - Bolig/forretning 

Der er erfaringer med oversvømmelser på parkeringspladsen ved Jernbanevej og Smedelundsgade i Holbæk.

Mulige løsninger

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i området, så det kan afgrænses, hvad der er årsag til de forventede oversvømmelser i området. Der er ligeledes behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag- og overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i området. Det vil evt. være muligt, at lave en lokal terrænregulering af parkeringspladsen.

 

Indsatsområde 1.8: Holbæk, Jernbanevej/Smedelundsgade - Bolig/forretning 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk