Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Omr 1.5
Prioritering Indsatser Omr 1.1 Omr 1.2 Omr 1.3 Omr 1.4 Omr 1.5 Omr 1.6 Omr 1.7 Omr 1.8 Omr 1.9 Omr 1.10 Omr 1.11

Du er her: Home Temaplaner Klimatilpasningsplan Indsatser Omr 1.5

Område 1.5: Svinninge, renseanlæg - Holbæk Forsyning

Der er erfaringer med, at der allerede sker oversvømmelser i området i dag, hvor renseanlægget er beliggende.

Mulige løsninger

Undersøgelse for fjordens indflydelse på overfladevand i forhold til havstigninger skal foretages.
Der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor der sker en regulering/sikring af Svinninge å og evt. etablering af en dæmning med overpumpning. Der er behov for en forundersøgelse forud for et eventuelt anlægs- og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

 

Indsatsområde 1.5: Svinninge, Renseanlæg - Holbæk Forsyning

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk