Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Prioritering
Prioritering Indsatser Omr 1.1 Omr 1.2 Omr 1.3 Omr 1.4 Omr 1.5 Omr 1.6 Omr 1.7 Omr 1.8 Omr 1.9 Omr 1.10 Omr 1.11

Du er her: Home Temaplaner Klimatilpasningsplan Indsatser

Prioritering

Vi har nu udarbejdet klimatilpasningskort, værdikort og risikokort, hvor risikokortet i sig selv er en kombination af klimatilpasningskort og værdikort.

Den endelige prioritering er fremkommet ved, at risikokortet kombineres med kort, der viser beliggenheden af de lokalt prioriterede v√¶rdier. I udpegningen er¬†yderligere indg√•et de¬†erfaringer, vi har haft med oversv√łmmelser de seneste √•r, n√•r der har v√¶ret store regnh√¶ndelser. Ud fra dette kort har risikoomr√•der kunnet afgr√¶nses.

Risikoomr√•derne er alts√• omr√•der, hvor der er sandsynlighed for oversv√łmmelser, samtidig med h√łj ejendomsv√¶rdi og/eller tilstedev√¶relse af en lokalt prioriteret v√¶rdi eller erfaringer med oversv√łmmelser.¬†Alle faktorer beh√łver ikke at v√¶re tilstede i hvert risikoomr√•de. Hvis der for eksempel er sandsynlighed for oversv√łmmelse i et omr√•de med lav ejendomsv√¶rdi, kan en lokalt prioriteret v√¶rdi, som for eksempel en st√łrre vej, v√¶re nok til at omr√•det udpeges til risikoomr√•de.

Risikoomr√•derne vil fremg√• af Kommuneplanen. Der er i f√łrste omgang udpeget 11 risikoomr√•der, hvor der er behov for, at der sker en indsats. Indsatserne vil som udgangspunkt omfatte en analyse af √•rsager til risikoen. Opstilling af afv√¶rgeforanstaltninger og evt. gennemf√łrsel af disse afh√¶nger bl.a. af, om der kan findes finiansering hertil. Derudover indeholder handleplanen en r√¶kke strategiske indsatser.

De fleste omr√•der er udpeget i Holb√¶k by. Dette afspejler, at koncentrationen af v√¶rdier er h√łjest her.

Endeligt er det vurderet, om der kan opn√•s nogle synergieffekter ved at koble indsatsen med andre indsatser i kommunen, ikke mindst i forhold til planlagte kloakanl√¶gsarbejder. Dette har resulteret i prioriteringen af 11 fysiske indsatsomr√•der. Indsatserne beskrives n√¶rmere p√• de kommende sider og i den dynamiske handleplan, hvor der er taget hensyn til muligheden for at skabe bredere gevinster ved gennemf√łrelse af klimatilpasningsprojekter. Det kan f.eks. v√¶re optimering af anl√¶gsinvesteringer, reducerede udgifter for Forsyningen til h√•ndtering af regnvand i forhold til traditionelle spildevandstekniske l√łsninger, byfornyelse, nye rekreative omr√•der, l√łft af ejendomsv√¶rdier i et omr√•de, udviklingsperspektiver for erhvervslivet, reduktion af udledning af n√¶ringsstoffer til vandl√łb og meget mere.

Med klimatilpasningsplanen har Byr√•det besluttet, hvilke geografiske omr√•der, samfundsm√¶ssige v√¶rdier, livsn√łdvendige institutioner og funktioner, der skal sikres f√łrst, og hvilke der skal sikres p√• l√¶ngere sigt i Holb√¶k Kommune.

Klimatilpasningskort, værdikortlægningen og udpegningen af lokale værdier og interesseområder tegner tilsammen det risikobillede, som danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en dynamisk handleplan for klimatilpasning.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk