Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Skolehjemmet Orøstrand Vandværk
De kommunale indsatser Bybjerg-Orø Vandværk Færgebakkerne Vandværk Salvig Vandværk Børrehoved Vandværk Orøgård Vandværk Næsby Vandværk Skolehjemmet Orøstrand Vandværk

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Skabelon Indsatsplan_skabelon Specifikke indsatser Skolehjemmet Orøstrand Vandværk

Indsatser

Vandværket skal ikke udføre indsatser ud over dem kommunen er ansvarlig for.


Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning, der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kommunen vurderer, at yderligere overvågning ikke vil være nødvendig, da de potentielt problematiske parametre nitrat og klorid ikke påvirkes nævneværdigt ved vandbehandlingen. Derfor kan eventuelle udviklingstendenser følges ved at monitere i forhold til drikkevandet.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning.

Skolehjemmet Orøstrand Vandværks boring.

Skolehjemmet Orøstrand Vandværks boring.

 

Fremtidig overvågningsprogram for Skolehjemmet Orøstrand Vandværk

Boring DGU nr.

Magasin

Analyseprogram

Hyppighed, antal årligt

Antal pejlinger årligt

198.188

Primært (sand)

 B

 1 hvert 5. år

 4

*) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk