Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Orøgård Vandværk
De kommunale indsatser Bybjerg-Orø Vandværk Færgebakkerne Vandværk Salvig Vandværk Børrehoved Vandværk Orøgård Vandværk Næsby Vandværk Skolehjemmet Orøstrand Vandværk

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Skabelon Indsatsplan_skabelon Specifikke indsatser Orøgård Vandværk

Indsatser

Vandværket udsender pjece vedr. privat anvendelse af pesticider og de grundvandsmæssige risici der er forbundet hermed. Pjecen udsendes til hele forsyningsområdet.

Indsatser på Orøgård Vandværk

Indsats

Prioritering

Ansvarlig

Tidsplan Udgifter

Udsendelse af pjece om privates brug af pesticider.

Forsyningsområde

Orøgård Vandværk 

2015-2016  1.000 kr.

Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning, der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kommunen vurderer, at yderligere overvågning ikke vil være nødvendig, da de potentielt problematiske parametre nitrat og klorid ikke påvirkes nævneværdigt ved vandbehandlingen. Derfor kan eventuelle udviklingstendenser følges ved at monitere i forhold til drikkevandet.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning. 

Fremtidig overvågningsprogram for Orøgård Vandværk

Boring DGU nr.

Magasin

Analyseprogram

Hyppighed, antal årligt

Antal pejlinger årligt

198.453

Primært (sand)

 B

 1 hvert 5. år

 4

*) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk