Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Retningslinjer for IO
Indledning Retningslinjer for IO

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Skabelon Indsatsplan_skabelon Retningslinjer Retningslinjer for IO

Indsatsområder

I forhold til √¶ndringer af den nuv√¶rende arealanvendelse betyder udpegningen af landbrugsarealer som indsatsomr√•der, at kommunen fremover kan administrere efter indsatsplanens retningslinjer, hvad ang√•r nitrat. Lov om milj√łgodkendelse af husdyr m.v. giver hjemmel til dette. Indsatsplanen giver et administrativt grundlag, hvis der sker √¶ndringer i arealanvendelsen p√• husdyrbrug i ovenn√¶vnte omr√•de.

Nitrat

I indsatsomr√•der vil udpegningen ikke umiddelbart medf√łre restriktioner for eksisterende husdyrproduktion. Til geng√¶ld kan den f√• betydning, n√•r en bedrift i henhold til husdyrgodkendelsesloven:

  1. inddrager nye arealer til at udsprede husdyrg√łdning, eller
  2. √łger husdyrtrykket p√• de hidtil benyttede arealer eller
  3. √¶ndrer sammens√¶tningen af husdyrg√łdningen p√• hidtil benyttede arealer.

I alle 3 situationer vil Holbæk Kommune ikke tillade nogen merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg pr. l i eftersituationen.

Ad 1) Hvis bedriften inddrager nye udspredningsarealer skal ans√łger godtg√łre, at udvaskningen fra rodzonen kan holdes p√• maksimalt 50 mg pr. l. Hvis tredjemandsarealer opk√łbes eller forpagtes, betragtes det som at inddrage nye udspredningsarealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal i dette tilf√¶lde ogs√• holdes p√• maksimalt 50 mg pr. l.¬†

Ad 2 og 3) Hvis husdyrtrykket √łges eller sammens√¶tningen af husdyrg√łdningen √¶ndres, skal ans√łger godtg√łre, at bedriften tidligere har benyttet arealerne til udspredning af husdyrg√łdning samt tillige godtg√łre, at udvaskningen fra rodzonen ikke overstiger 50 mg pr. l i eftersituationen.

Ad 1, 2 og 3) I alle tilfælde gælder dog, at kommunen ikke kan fastsætte vilkår, der er mere skærpende end en nitratudvaskning, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte.

Spildevandsslam

Spildevandsslam indeholder bl.a. kv√¶lstof og anvendes som jordforbedringsmiddel p√• landbrugsjord. Herudover findes som regel ofte tungmetaller og milj√łfremmede stoffer i slammet. Holb√¶k Kommune vil meddele p√•bud om afhj√¶lpende foranstaltninger, hvis anvendelsen af spildevandsslam giver eller kan give anledning til ikke uv√¶sentlige gener eller forurening, og nedl√¶gge forbud mod anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsform√•l, s√•fremt anvendelsen medf√łrer forurening eller risiko herfor, i henhold til slambekendtg√łrelsens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen foretager en konkret vurdering f√łr forbud nedl√¶gges.

Slambekendtg√łrelsen findes¬†her


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk