Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Nitrat
Indledning Geologi Hydrogeologi Nitrat √ėvrige forureningstrusler Omr√•deudpegninger

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Skabelon Indsatsplan_skabelon Grundvandskortlægningen Nitrat

Nitrat som problemstof p√• Or√ł

P√• Or√ł er den altdominerende potentielle forureningskilde de mange landbrugsomr√•der. Her anvendes g√łdning i form af kv√¶lstof.¬†

Det kv√¶lstof, der ikke optages af afgr√łderne, kaldes kv√¶lstofoverskuddet. Overskuddet kan udvaskes som nitrat, oms√¶ttes kemisk eller biologisk i jorden eller fordampe.

Grundvandskortl√¶gningen har vist, at den potentielle udvaskning af nitrat fra markerne p√• Or√ł i 2007 typisk l√• p√• mellem 75 og 100 mg/l. Der var kun f√• af markerne, hvor udvaskningen l√• under 50 mg/l, hvilket svarer til gr√¶nsev√¶rdien for nitrat i drikkevand. Nyere gennemsnitstal (2007- 2010) viser en noget lavere potentiel udvaskning, men der er stadig p√• mange markblokke, en potentiel nitratudvaskning p√• mere end 50 mg/l. I fanebladene, der beskriver hvert enkelt vandv√¶rk, er den potentielle udvaskning i 2011, inden for det enkelte grundvandsdannende opland, beskrevet.¬†

Kortl√¶gningen p√• Or√ł viser, at der mange steder er et h√łjt indhold af nitrat i grundvandet. Flere steder er koncentrationen over drikkevandsgr√¶nsen p√• 50 mg pr. liter. Heldigvis optr√¶der de h√łje koncentrationer hovedsagelig i jordlagene et stykke over det prim√¶re grundvandsmagasin. Flere boringer, som n√•r ned til det prim√¶re grundvandsmagasin, viser dog ogs√• et vist nitratindhold, men meget sj√¶ldent over gr√¶nsev√¶rdien. Men det viser, at nitratforureningen er p√• vej ned mod den grundvandsressource, som udg√łr Or√łs drikkevandsforsyning. P√• kortet ses i hvilke boringer og br√łnde den seneste vandanalyse har afsl√łret en forekomst af nitrat.¬†

At grundvandet er s√•rbart, er de mange nitratforekomster et tydeligt bevis p√•. Det afspejler samtidig, at der foreg√•r intensiv landbrugsdrift p√• Or√ł.¬†

Det kan konkluderes at:

  • Nitrat findes i de fleste boringer og br√łnde p√• Or√ł og at det √łverste grundvandsmagasin overalt er nitratholdigt
  • Nitratforekomsterne stammer fra landbruget
  • Der er flere steder fundet nitrat i det nederste grundvandsmagasin som er det der danner grundlag for forsyningen af drikkevand
  • Der er i flere vandv√¶rksboringer et stigende sulfatindhold, hvilket er indikation p√•, at reduktionskapaciteten i forhold til nitrat er ved at v√¶re opbrugt i jordlagene over grundvandsmagasinet ¬†

Forekomsten af nitrat i grundvandet er derfor det st√łrste grundvandsm√¶ssige problem p√• Or√ł, og den vigtigste indsats er derfor rettet mod begr√¶nsning af nitratudvaskningen fra landbrugsjorden.

     
 

Hvorfor er nitrat et problem?

 

Et h√łjt indhold af nitrat i drikkevandet medf√łrer en risiko for sundheden, idet nitraten omdannes til nitrit og nitrosaminer i kroppen. Nitrit neds√¶tter blodets evne til at transportere ilt fra lungerne til kroppens organer. Is√¶r sp√¶db√łrn, som kan udvikle det s√•kaldte ‚ÄĚbl√•-b√łrn-syndrom‚ÄĚ er udsatte.

Nitrosaminer er kr√¶ftfremkaldende og mist√¶nkt for at kunne medf√łre mave- og tarmkr√¶ft.

Drikkevand, der indeholder under 50 mg, nitrat pr. liter, anses ikke for at v√¶re sundhedsskadeligt for hverken b√łrn eller voksne.

 

 
     Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk