Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Indledning
Indledning Geologi Hydrogeologi Nitrat √ėvrige forureningstrusler Omr√•deudpegninger

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Skabelon Indsatsplan_skabelon Grundvandskortlægningen

Baggrund for grundvandskortlægningen

Fra 1998 og frem til strukturreformens ikrafttr√¶delse den 1. januar 2007 var grundvandskortl√¶gning og indsatsplanl√¶gning til beskyttelse af grundvand til drikkevand hjemlet i vandforsyningsloven.¬†Opgaverne blev varetaget af de dav√¶rende amter. Grundvandskortl√¶gningen er i dag hjemlet i vandforsyningslovens ¬ß¬ß 11 og 11 b. Grundvandskortl√¶gningen varetages af staten (Naturstyrelsen), mens den efterf√łlgende indsatsplanl√¶gning er hjemlet i vandforsyningslovens ¬ß 13 og varetages af kommunerne.

Udsigt mod syd fra Stensbjerg.

Lovgivning

Den gældende vandforsyningslov er fra 2016 og kan findes her
Grundvandskortl√¶gningen p√• Or√ł

Vestsj√¶llands Amt p√•begyndte kortl√¶gningsarbejdet i 2005 og efter amternes nedl√¶ggelse i 2006 overtog Milj√łcenter Roskilde kortl√¶gningen. Der blev indledningsvist indsamlet eksisterende viden om geologi, hydrogeologi og grundvandskemi p√• Or√ł og samtidig blev alle vandv√¶rker bes√łgt. Alle eksisterende boringer og br√łnde p√• Or√ł blev fors√łgt lokaliseret for at kunne vurdere, om de udgjorde en risiko for grundvandskvaliteten.

Det indledende kortl√¶gningsarbejde indeholdt ogs√• opstilling af en geologisk model for Or√ł samt en grundig beskrivelse af grundvandkemien p√• √łen.

Senere er der udf√łrt kortl√¶gning af jordlagenes tykkelse med geoelektriske og magnetiske metoder, og der er udf√łrt b√•de korte og dybe unders√łgelsesboringer for at kunne udtage pr√łver af jord og vand. Grundvandsspejlet i boringerne er ligeledes m√•lt for at kunne f√• et overblik over b√•de beliggenheden af grundvandsspejlet p√• √łen og grundvandets str√łmning.

I 2009 blev den geologiske model for Or√ł opdateret, og der blev derefter opstillet en grundvandsmodel, s√• indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande kunne beregnes. Ligeledes i 2009 er der udf√łrt en boringslokalisering og tilstandsvurdering af de fleste boringer p√• Or√ł samt af alle de kendte br√łnde. Lokaliseringen blev udf√łrt som et supplement til lokaliseringen udf√łrt i 2005.

 

I 2010 blev den geologiske model opdateret endnu en gang.

Den statslige del af kortl√¶gningen blev afsluttet i 2010 med udarbejdelsen af en redeg√łrelsesrapport, hvor alle resultater af kortl√¶gningen blev samlet. I rapporten blev der udpeget nye omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser samt vurderet nitrats√•rbarhed og udpeget nitratf√łlsomme omr√•der og indsatsomr√•der mht. nitrat.

I maj 2012 √¶ndrede staten udpegningen af nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der og indsatsomr√•der mht. nitrat p√• Or√ł, s√• disse arealer fik en st√łrre udbredelse, se her.

Holb√¶k Kommune har i 2012, 2013 og 2015¬†som et supplement til grundvandskortl√¶gningen ladet udtage vandpr√łver til analyse for bl.a. nitrat for at kunne vurdere udviklingen i de grundvandskemiske forhold p√• Or√ł. Se fanebladet om nitrat.

Redeg√łrelsesrapport

I redeg√łrelsesrapporten er alle resultater af kortl√¶gningen samlet. I rapporten blev der udpeget nye omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser (OSD) samt vurderet nitrats√•rbarhed og udpeget nitratf√łlsomme omr√•der og indsatsomr√•der mht. nitrat.

Redeg√łrelsesrapporten og Bilag + Appendiks findes her
Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk