Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Hydrogeologi
Indledning Geologi Hydrogeologi Nitrat √ėvrige forureningstrusler Omr√•deudpegninger

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Skabelon Indsatsplan_skabelon Grundvandskortlægningen Hydrogeologi

P√• Or√ł ligger det prim√¶re grundvandsmagasin 20-30 m under terr√¶noverfladen. Det er fra det prim√¶re grundvandsmagasin, vandv√¶rkernes indvinding af drikkevand foreg√•r. Der findes grundvandsmagasiner t√¶ttere p√• terr√¶n ‚Äď de sekund√¶re grundvandsmagasiner - men de har ofte kun lokal udbredelse og anvendes mest til forsyning af enkeltejendomme uden for vandv√¶rkernes forsyningsnet.

Vandv√¶rkerne indvinder vandet fra indvindingsoplandet. Et indvindingsopland til en boring er defineret som det omr√•de i magasinet, hvor grundvandet str√łmmer hen imod indvindingsboringen.

Det grundvandsdannende opland er til g√¶ng√¶ld det areal p√• jordoverfladen, hvor grundvandsdannelsen sker, dvs. inden for dette opland vil nedb√łr og evt. forurening p√• jordfladen nedsive til grundvandsmagasinet. De to oplandstyper er ikke n√łdvendigvis sammenfaldende, men kan derimod v√¶re forskudt fra hinanden p√• grund af de naturgivne forhold som f.eks. forekomsten af tykke lerlag under jordoverfladen.

Hvorfra indvindes grundvandet?

Beliggenheden af de to oplandstyper er beregnet ved hj√¶lp af den grundvandsmodel der er opstillet for Or√ł. Det er vigtigt at vide, hvor oplandene findes, da det er i disse omr√•der, indsatserne for grundvandsbeskyttelsen skal ske. ¬†

Ved hjælp af grundvandsmodellen har det også været muligt at beregne, hvor grundvandsspejlet er frit og hvor det er spændt, se faktaboks og kort.

     
 

Magasinforhold

 

I et frit grundvandsmagasin er kun en del af magasinet vandfyldt, idet der i den √łverste del af magasinet findes en um√¶ttet zone. Et frit magasin kan v√¶re d√¶kket af et beskyttende lerlag eller det kan v√¶re helt uden d√¶klag. Frie magasiner er ofte s√•rbare over for nedsivende forurening, is√¶r hvis der intet d√¶klag er.

I et spændt magasin ligger grundvandsspejlet over maga-sinets overside, dvs. der findes altid et dæklag over sådanne magasiner. Magasinet er således helt vandfyldt og under tryk, hvilket betyder at de som regel er mindre sårbare overfor nedsivende forurening.

 

 
     Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk