Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Orø

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet,

Planens indhold

> Baggrund

> Grundvandskortlægningen

> Vandværkerne

> Indsatskatalog

> Specifikke indsatser

> Retningslinjer

Find dit vandværk

Du kan enten søge via et kort, søge på din adresse i feltet herunder, eller, hvis du allerede ved, hvilket sted du får vand fra, klikke direkte på dit vandværk i listen. Hvis du klikker på kortet, eller benytter adressesøgefeltet, vil dit vandværk automatisk vises.

 

> Søg på kort
> Vælg fra liste

Vandværkerne

Vandforsyningen på Orø varetages af følgende 7 vandværker: 

  • Bybjerg-Orø Vandværk AMBA
  • Færgebakkerne Vandværk
  • Salvig Vandværk
  • Børrehoved vandværk
  • Orøgård Vandværk
  • Næsby Vandværk a.m.b.a.
  • Skolehjemmet Orøstrand Vandværk (ikke alment vandværk)

 

Indsatskatalog

Det er valgt at fokusere på indsatser, der vurderes realistiske at udføre og færdiggøre inden for en overskuelig fremtid og inden for en økonomisk ramme, der er overkommelig for de berørte parter. Dette for at sikre, at indsatsplanen ikke blot bliver en tilkendegivelse af gode hensigter, men består af indsatser, der er realistiske at gennemføre. I de følgende faner gennemgås de indsatser, der er i spil og deres generelle funktion i forhold til grundvandsbeskyttelsen,

 Specifikke indsatser

Det er primært Holbæk Kommune og vandværkerne på Orø, der er ansvarlige for gennemførslen af de indsatser, der er aftalt for beskyttelsen af grundvandet på Orø. Både kommunen og vandværkerne håber imidlertid på hjælp fra beboerne og lodsejerne på Orø, så der opnås det maksimale udbytte af indsatserne,

Retningslinjer

Inden for indsatsområder med hensyn til nitrat har kommunen mulighed for at regulere nitratbelastningen, hvis der er angivet retningslinjer i indsatsplanen, der beskriver hvorledes dette vil blive gjort. Denne regulering er ikke erstatningspligtig

Kommunen kan dog også mod fuld erstatning stille krav om nedbringelse eller ophør af nitratbelastende aktiviteter, hvis der er vedtaget en indsatsplan for det pågældende indsatsområde med hensyn til nitrat,


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk